PET

در آموزشگاه زبان سیمین دوره های آزمون PET فقط جهت نوجوانان 13 تا 17 سال برگزار میگردد ..در این دوره کتاب English Result For PET در چهار ترم دو ماهه برگزار میگردد که زبان آموزان پس از گذراندن این دوره 4 ترمی توانایی لازم را جهت شرکت در آزمون بین المللی PET پیدا کرده و پس از ثبت نام جهت آزمون آموزشگاه 15 جلسه توجیهی و 5 تست آزمایشی به صورت رایگان فقط جهت زبان آموزان این مجموعه بر گزار مینماید

PET SCH (PB)


آزمون PET ویژه داوطلبان غیرانگلیسی زبان و به عنوان دومین سطح از آزمون های دانشگاه کمبریج در سطح متوسط می باشد. فراگیرانی که در این سطح از زبان قرار دارند قادرند به راحتی از عهده مکالمات روزمره گفتاری و نوشتاری برآیند.

PET ویژه چه داوطلبانی می باشد؟


PET مختص زبان آموزانی است که زبان انگلیسی را در حد نیاز جهت اهداف بسیار از جمله موقعیت های اجتماعی، تحصیلی و شغلی به سهولت بکار میبرند. در این سطح زبان آموزان قادرند متون و مقالات ساده را مطالعه کنند، نامه های شخصی ساده بنویسند و در جلسات یادداشت برداری کنند.در آموزشگاه زبان سیمین فقط نوجوانان 13 تا 17 سال بعد از گذراندن GI16 مجاز به ثبت نام در این آزمون می باشند

بخش های مختلف آزمون های

مهارت ها

زمان

نحوه ارزیابی

نوشتاری و خواندن

90 دقیقه

50% نمره کل

شنیداری

30 دقیقه

25% نمره کل

گفتاری

10 الی 12 دقیقه

25% نمره کل