FCE

آموزشگاه زبان سیمین دوره های آزمون FCE را جهت نوجوانان 14 تا 17 سال در 6 ترم دو ماهه برگزار می نماید که زبان آموزان پس از گذراندن این دوره 6 ترمی مهارت لازم را جهت شرکت در آزمون بین المللی FCE پیدا کرده و پس از ثبت نام در این آزمون ، آموزشگاه 10 جلسه توجیهی و 3 تست آزمایشی جهت تقویت مهارت های زبان آموزان به صورت رایگان برگزار می نماید


First Certificate in English)F.C.E) آزمون معتبری است که دانشگاه کمبریج انگلستان آن را ارائه می نماید، هدف این آزمون ارزیابی زبان آموزان نوجوان در سطوح بالاتر از متوسط (upper Intermediate) است.

دوره های آمادگی آزمون F.C.E از قابلیت آموزشی بالایی برخوردار است. کتاب F.C.E Result دارای محتوای آموزشی تصویری، صوتی مورد نیاز زبان آموزان می باشد.

به طور کلی این آزمون از 4 بخش درک مطلب و کاربرد زبان، نگارش، شنیداری و گفتاری تشکیل شده است که در بخش درک مطلب Reading توانایی زبان آموز در درک متون انگلیسی ارزیابی می شود و این بخش شامل 35 سؤال می باشد که زمان پاسخگویی 75 دقیقه برای زبان آموز می باشد.

بخش نگارشWriting: توانایی به رشته تحریر در آوردن متون غیر تخصصی زبان آموز را ارزیابی می کند، نگارش شامل دو بخش می باشد که در بخش اول باید به یک سؤال پاسخ داده شود و در بخش دوم زبان آموز می تواند از چهار موضوع یکی را به دلخواه انتخاب کند که پاسخ هر بخش بین 120 تا 180 کلمه و زمان پاسخگویی به سؤال 90 دقیقه می باشد.

کاربرد زبان Use of English: توانایی شما را در درک و خلق نوشته های منسجم ارزیابی میکند، شما باید جملات یا متونی را با کلمات و عبارات صحیح کامل و یا تصحیح نمایید این بخش از 5 قسمت که مشتمل بر 65 سؤال متنوع است تشکیل شده که مدت زمان این بخش 75 دقیقه می باشد.

شنیداری Listening: در این بخش درک مکالمات انگلیسی ارزیابی می شود. در این بخش از شما خواسته میشود به متون متنوعی گوش دهید، شما باید نشان دهید که جزئیات، کلیات و همچنین مفهوم متون شنیداری را متوجه شده اید. این بخش شامل 30 سؤال و مدت پاسخگویی این بخش تقریباً 40 دقیقه است.

گفتاری Speaking: این بخش نیازمند تعامل و گفتگو در موقعیت های متفاوت است که از شما خواسته می شود با ممتحن و داوطلب دیگر یک بحث طولانی و یا سخنرانی تقریباً یک دقیقه ای را داشته باشید. مدت زمان کامل مردن این بخش 15 دقیقه است.

اعتبار مدرک F.C.E بر خلاف آزمونهای دیگر نظیر IELTS که یک سال اعتبار دارد دائمی بوده و قابل پیگیری از سایت می باشد.

آموزشگاه زبان سیمین دوره F.C.E را در 7 ترم یک ونیم ماهه ارئه می نماید.

نکته مهم: از سال 2016 به بعد مهارت های Reading و USE Of English به صورت یکجا در دل هم برگزار میگردد.

           

EXAM EXAM DATE REGISTRATION DEADLINE EXAM FEE (In Rials) DATE FOR ONLINE RESULTS APPROXIMATE DATE FOR CERTIFICATES Exam Status
FCE 95/08/29 95/06/20 4.000.000 40 days after exam 40 days after exam open
FCE           open