قوانین و مقررات

اولیاء محترم، آموزشگاه زبان سیمین خواهشمند است ضمن مطالعه و رعایت دقیق موارد زیر و در جهت بالا بردن استانداردهای آموزشی و ایجاد نظم و انظباط بیشتر، ما را یاری دهید. 
 1. مراجعه حضوری و بهمراه داشتن کپی شناشنامه ، کارت ملی و تکمیل فرم ثبت نام جهت تشکیل پرونده زبان آموز
 2. رعایت شئونات و حجاب اسلامي هماهنگ با محیط آموزشی
 3. عدم استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس
 4. حضور 10 دقیقه قبل از شروع کلاس در آموزشگاه 
 5. حضور به موقع و مرتب در کلاس درس
 6. عدم خروج از آموزشگاه در ساعت برگزاری کلاس
 7. غیبت بیش از 4 جلسه و همچنین غیبت در آزمون فاینال بدون هماهنگی موجب حذف زبان آموز از ترم خواهد شد.
 8. نمره قبولی 65 از 100 می باشد افرادی که پایین تر از 65 باشند fail محسوب می شوند
 9. تعطیلیهای ناگهانی که در تقویم ذکر نشده آموزشگاه موظف به برگزاری کلاس جبرانی نمی باشد
 10.  روز و ساعت کلاس پس از قطعیت ثبت نام به هیچ وجه تغییر داده نخواهد شد
 11. ثبت نام قطعی به منزله پذیرش تمام مقررات و مصوبات حال و آینده انستیتو است
 12. آموزشگاه مسئولیت فرزندان شما را فقط در زمان برگزاری کلاس عهده دار می باشد و هیچگونه مسئولیتی قبل و یا بعد از کلاس را بعهده نمی گیرد
 13. در پایان هر مقطع آموزشی به زبان آموز مدرک ارائه خواهد شد