اعطای نمایندگی

اعطاء نمایندگی و یا واگذاری شعب در شهرستانها ( اشخصاص و یا آموزشگاه های دارای مجوز رسمی از آموزش و پرورش)

* واگذاری حق استفاده از نام موسسه (طبق آئین نامه آموزش و پرورش)، ارائه سیستم آموزشی، منابع، Syllabus و Quiz های تمامی سطوح آموزشی، برگزاری Workshop برای مدرسین، Observe از کلاس ها به طور دائم بعهده آموزشگاه می باشد. که درصورت تمایل برای دریافت نمایندگی مدارک لازم اعم از منطقه مورد نظر جهت فعالیت و متراژ در نظر گرفته شده را ارسال نمائید،مدیریت آموزشگاه پس از بررسی حداکثر ظرف مدت 30 روز مراتب را به اطلاع می رساند. موسسه ظرف مدت ده روز کاری درخواست شما را بررسی می نماید.