گرامر

  • کد خبر: 100007
  • زمان: سه شنبه , 1396/12/10
  • تعداد بازدید : 1921
گرامر
برای بیان آرزوها د رموقعیت های خاص از wishاستفاده میکنیم که بهترین ترجمه اون "ای کاش "است .
مثال: ای کاش ماشین داشتم   I wish I had a car