YLE Movers

این آزمون فقط برای زبان آموزان ترم ET13 تا ET20  برگزار میگردد.آموزشگاه زبان سیمین 10 جلسه توجیهی با استفاده از بهترین و مجرب ترین اساتید و 3 آزمون آزمایشی قبل از آزمون اصلی  به صورت رایگان فقط جهت زبان آموزان آموزشگاه برگزار می نماید
آزمون های 
YLE توسط دانشگاه کمبریح در سه سطح Starters, Movers, Flyers برگزار می شود. این آزمون ها به منظور معرفی زبان آموزان کودک و نوجوان به آزمون های عمومی می باشد و زبان آموز را به سمت سایر آزمون های ESOL سوق می دهد.

YLE ویژه چه داوطلبانی می باشد؟

YLE جهت ارزیابی سطح زبان انگلیسی زبان آموزان 7 تا 12 سال و غیر انگلیسی زبان می باشد. کودکان و نوجوانانی که به این سطح از مهارت زبان رسیده اند، قادرند مهارت های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن را در سطح قابل قبولی بکار بگیرند.

کودکان و نوجوانان پس از کسب مدرک Flyers می توانند به سطح آزمون PET دست یابند.

بخش های مختلف آزمون های

مهارت ها

آزمون Flyers

آزمون Movers

آزمون Starters

خواندن و نوشتن

40 دقیقه

20 دقیقه

20 دقیقه

شنیداری

25 دقیقه

20 دقیقه

20 دقیقه

گفتاری

5 تا 10 دقیقه

5 تا 10 دقیقه

5 تا 10 دقیقه

 

نحوه ارزیابی آزمون ها

این آزمون ها شامل رد با قبول زبان آموز نمی شوند و زبان آموز در دسته بندی 5 گروه قرار خواهد گرفت. تصحیح بخش کتبی  آزمون توسط دانشگاه کمبریج و بخش  گفتاری توسط نماینده دانشگاه در محل برگزاری آزمون فرآزما انجام می شود. ضمنا داوطلبان مدرک معتبر بین المللی دریافت کرده که معرف وضعیت پاسخ گویی داوطلب به سوالات در هر بخش آزمون می باشد.

EXAM EXAM DATE REGISTRATION DEADLINE EXAM FEE (In Rials) DATE FOR ONLINE RESULTS APPROXIMATE DATE FOR CERTIFICATES Exam Status
YLE Movers 96/02/20 96/01/30 230 هزار تومان 1 MONTH 1 MONTH open

جهت ثبت نام آزمون به دفتر مرکزی آموزشگاه واقع در عظیمیه بین میدان مهران و طالقانی مجتمع سیمین مراجعه فرمایید همراه داشتن دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه الزامی است