برگزاری آزمونهای بین المللی کمبریج

  • 22 آبان , 1395
  • 2373 نفر
  • کد خبر 100001

تاریخ برگزاری آزمون YLE (ویژه کودکان E.T95/08/20

تاریخ برگزاری آزمون F.C.E (ویژه نوجوان FCE95/08/29

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 32550585 تماس حاصل نمایید.