پذیرفته شدگان آزمون های بین المللی

  • 10 اسفند , 1396
  • 2373 نفر
  • کد خبر 100013

آموزشگاه زبان سیمین برای چندمین بارمفتخربه برگزاری آزمون بین المللی کمبریج در سال 1396 بوده که در ازمون های مربوطه درصد قبولی بالای %۹۰ را داشته است که اسامی پذیرفته شدگان
شرح ذیل می باشد